Jeg hedder Erik og arbejder med kontrol.

Jeg hedder Erik og arbejder med kontrol.

En måned inden jeg begyndte på 12-trin kurset, blev jeg deltidssygemeldt fra arbejde pga. en svær arbejdssituation, som udløste stresssymptomer. Det førte til et behov for at kigge nærmere på nogle af mine tanke- og handlingsmønstre.Min opvækst har været præget af...